Historie

Arboretum Semetín je první valašské arboretum. Autorem architektonického návrhu arboreta je významný český krajinářský architekt a vysokoškolský pedagog profesor Ivar Otruba, autor mnoha krajinářských staveb v Česku i v zahraničí, a odborných publikací a učebnic. Zásadní podíl na dendrologické části projektu arboreta má docent Ivan Musil, dendrolog s bohatými zkušenostmi z arboreta v Novém Dvoře u Opavy a vysokoškolský pedagog, autor mnoha vědeckých a odborných prací v oblasti lesnické dendrologie.
Myšlenka vybudovat arboretum se objevila krátce poté, co město Vsetín získalo zpět svůj lesní majetek. V roce 1992 začaly přípravné práce na území přestárlého nefunkčního ovocného sadu, vlastní stavba areálu a výsadby podle architektonického návrhu se realizovaly postupně až do roku 2009, kdy bylo arboretum úspěšně otevřeno pro veřejnost. Další výsadby a nové prvky v souladu s architektonickým návrhem se realizovaly v následujících letech a pokračují v současnosti. Návrhy všech staveb, včetně pohledově exponované části dřevěného oplocení areálu, byly inspirovány prvky valašské lidové architektury.

Arboretum Semetín bylo založeno za přispění strukturálních fondů INTERREG ČR-SR. Provoz je financován společností Městské lesy Vsetín s.r.o. V dalším rozvoji arboreta se daří úspěšně realizovat také projekty ve spolupráci s Městem Vsetín, v roce 2022 byl v pomologické části postaven otevřený přístřešek a výukový včelín, v dendrologické části byla zahájena realizace vodního prvku.