Popisné informace
Arboretum Semetín se nachází na jihovýchodním okraji Hostýnských vrchů, které jsou součástí Hostýnsko-Vsetínské hornatiny Karpatského systému. Je umístěno v údolí
Semetínského potoka tekoucího směrem severním, na jeho levobřežním svahu; Semetínský potok je levostranný přítok Vsetínské Bečvy. Původní vegetace tohoto území byla tvořena především smíšenými buko-jedlovými lesy, z jejichž skladby by měly vycházet i dnešní obnovní cíle zdejších hospodářských lesů. Předpokládá se, že smrk v původní dřevinné skladbě Hostýnských vrchů prakticky chyběl, zatímco v blízkých Moravskoslezských Beskydech již nikoli. Jako ekonomicky významná hospodářská dřevina je tu však pěstován již přibližně po dvě století.
Celková rozloha Arboreta Semetín: cca 8,1 ha.
Přibližná výměra jižní části: cca 3,6 ha.
Geologicky se jedná o flyšové pásmo s podložím jílovců a pískovců.
Zeměpisné souřadnice: 49°22′ s. š., 17°57′ v. d.
Nadmořská výška jižní části AS: 339-383 m.
Expozice: východní; sklon: (20-)25-30(-35) %.
Průměrná roční teplota: ca 7 °C.
Roční úhrn srážek: ca 900 mm (silně vlhká oblast).

O arboretu
Arboretum Semetín je zařízením Městských lesů Vsetín, s. r. o. Na ploše 8,1 hektaru nabízí návštěvníkům na osm set druhů dřevin z celého světa. Má tři části:

1. Dendrologická sbírka stromů a keřů planých i kulturních, okrasných, je rozdělena do 5 oddílů: Prvním jsou okrasné dřeviny, ve druhém oddílu jsou rododendrony. Třetí je věnován dřevinám původně rostoucím v severní Americe. Čtvrtá část nabízí dřeviny především z východní Asie. V pátém oddílu v horní části areálu byly vysázeny dřeviny z kontinentu Euroasijského, tedy Evropy i Asie. Toto území protíná uprostřed vodní prvek – kaskáda tůněk spojených vodotečí ústící do Semetínského potoka.
2. Sbírka tradičních odrůd ovocných dřevin Valašska a západního Slovenska. V horní části je umístěn otevřený přístřešek - venkovní učebna a výukový včelín.
3. Ukázkové plochy z lesního hospodářství (výchova lesa, plantáž vánočních stromků).
U dolního okraje arboreta vlevo od hlavního vstupu do areálu je vodní nádrž – rybníček s rybami (kapr obecný, pstruh duhový, amur), na obvodu s lavičkami.Návštěvní řád Arboreta Semetín
1. Návštěvní období: od 1. května do 15. října denně.
2. Návštěvní doba: od 8 do 18 hodin.
3. Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti do 15 let 20,- Kč.
4. Pohyb návštěvníků je možný po celé ploše arboreta. Psi pouze na vodítku.
5. Počátek doporučené návštěvní trasy začíná u rozcestníku naproti hlavnímu vchodu. Trasa
pak prostupuje jižní, parkově budovanou část esovitě až do jejího horního, severozápadního okraje. Ve třech místech návštěvník prochází po dubových mostcích přes vodoteč spojující tůňky. Z horního severozápadního okraje je možno navázat volně směrem k otevřenému přístřešku prohlídkou severní ovocnářské a lesohospodářské části. V této části je umístěn výukový včelín a chov včel v nástavkových úlech. Vstup do včelína je možný pouze v rámci organizované návštěvy za přítomnosti včelaře.
6. Po celé doporučené trase je rozmístěno 14 dřevěných stojanů inspirovaných „valašským stylem“, nesoucích informační tabule se seznamy dřevin rostoucích v jejich blízkém okolí, v příslušných oddílech či pododdílech.
7. Prakticky všechny dřeviny jsou označeny jmenovkami umístěnými u každé rostliny.
8. Pro návštěvníky je k dispozici 48 laviček (jednotlivě i ve skupinách). Na více než 20 odpočívadlech nabízejí příjemné posezení, spojené s krásným rozhledem nejen na travnaté
palouky se skupinami vysazených dřevin, ale i do malebné valašské krajiny.
9. Všem návštěvníkům přejeme příjemný pobyt s trochou dendrologického
poučení a současně je prosíme o maximální šetrnost k zařízení, včetně ohleduplného vstupování na nepokosené luční porosty.
10. Výslovně je zakázáno jakékoli poškozování vysazených dřevin a jejich jmenovek,
jakož i všech arboretních staveb a informačních tabulí!