Výukový včelín

Vítejte

PROGRAMY VE VČELÍNĚ V SEZÓNĚ 2024 BEZ PŘEDCHOZÍ REZERVACE

Včelařství, jehož předmětem je chov včely medonosné, je jedním z nejstarších oborů lidské činnosti. Včela medonosná patří mezi blanokřídlý hmyz, je jedním z nejznámějších zástupců společenského hmyzu a nejmenším zástupcem hospodářského hmyzu. Život včely je fenomenální. Trvá pouhých 6 týdnů. Za tu dobu navštíví tisíce květů a vyprodukuje malou čajovou lžičku medu (9 gramů). K nasbírání 0,5 kg medu pracuje zhruba 556 včel celý svůj život a nalétá více než 1 600 km. Deset tisíc včel váží přibližně 1 kilogram.
Hlavní a nezastupitelnou roli hraje včela v přírodě jako opylovač kulturních a planě rostoucích rostlin. Kdyby z naší přírody vymizely včely, vymizely by současně s nimi desítky druhů rostlin, které jsou na opylování včelou závislé, což by mělo neblahý vliv i na člověka. Zhruba třetina toho, co člověk konzumuje, by neexistovala bez opylovací činnosti včel. Kdyby z krajiny vymizely včely, pestrá květena by postupně zanikla a příroda zjednotvárněla. Včela je velmi citlivá vůči škodlivým látkám a je tedy indikátorem kvality životního prostředí.
Pro včely je velmi důležitá blízkost vody, kterou potřebují k ukojení žízně, výživě plodu, ke zpracování pylu, k ředění uložených zásob a udržení optimální teploty a vlhkosti v úlu. Voda v dosahu je pro ně důležitá zejména na jaře, kdy je chladno a včelám při delších doletech hrozí, že nebudou mít sílu k návratu. Cenný zdroj vody v dosahu mají od roku 2023 včely ve čtyřech tůňkách vybudovaných ve zvodněném území sbírkové části arboreta.
V Arboretu Semetín chová včely od roku 2018 včelař Josef Zádrapa. Jeho včelstva v nástavkových úlech jsou umístěna nad ovocným sadem. Zkušenost s chovem včel v této části arboreta a zájem na rozšíření chovu i pro osvětové účely stály za nápadem vybudovat v této pro včely příznivé lokalitě včelín přístupný pro širokou veřejnost. S iniciativou vybudovat výukový včelín přišli v roce 2021 včelaři Petr Chytil, Josef Zádrapa a Petr Vičan. Jimi navržený projekt zvítězil v tzv. participativním rozpočtu města Vsetín a v roce 2022 byl dřevěný objekt s šesti úly postaven. Vybudováním výukového včelína přístupného pro širokou veřejnost se tak nabízejí zviditelnit mnohé skryté včelařské aktivity a činnosti. Pod vedením a odborným dohledem včelaře se návštěvníci ve včelíně seznámí se životem včel a složitostí jejich chovu. Praktické ukázky včelího života a včelího díla jsou prováděny bezpečným způsobem přes drátěnou stěnu. Včely je možno také pozorovat v proskleném úle.
Návštěvu včelína s odborným výkladem včelaře pro školní kolektivy a organizované skupiny je nutné objednat v rezervačním systému. Bez objednání je možná prohlídka s výkladem včelaře během sezóny otevřeného arboreta vždy jednu neděli v měsíci, aktuální datum najdou zájemci na facebookových stránkách. Včelín je součástí arboreta, které je otevřeno od 1. května do 15. října, denně od 8 do 18 hodin.
Návštěvníky prosíme o dodržování zásad bezpečného pohybu v okolí včelína a respektování zákazů vstupu na označené plochy. Uvnitř včelína dbejte pokynů včelaře. 

V uvedené neděle platí vstupné do arboreta i na program ve včelíně.

19. 5. Den otevřených úlů, život ve včelíně
23. 6. Apiterapie, použití včelích produktů
14. 7. Veřejné medobraní a ochutnávka medů
18. 8. Práce se včelím voskem, svíčky z mezistěn
29. 9. Ochutnávka vítězných medů z Medolízačky

Fotogalerie